Telefonas: +370 37 312 335
El. paštas: darzelis_linelis@inbox.lt Adresas: Savanorių pr. 236A, Kaunas
Mokestis už darželį1. DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 15 D. SPRENDIMO NR. T – 454 “DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO PAKEITIMO”

 Suvestinė redakcija nuo 2023-09-01

2. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-83 ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS
T-320-2022-06-21
3.  Vaikų lankomumo Kauno lopšelyje – darželyje “Linelis” apskaitos tvarkos aprašas (2020-07-24)
Lankomumo apskaitos tvarka_LINELIS 2020-07-24

Kauno lopšelis-darželis „Linelis“,
Įmonės kodas 191638832

Sąskaita: LT554010042501936203

LUMINOR Bankas

Banko kodas 40100

Už darželį (vaiko vardas, pavardė, grupės numeris, vaiko šifras)