Telefonas: (8-37) 312335 El. paštas: darzelis_linelis@inbox.lt
Finansinės ataskaitos[toggle title=”2019 m. finansinės ataskaitos “]

IV ketvirtis

Forma Nr. 1

Forma Nr. 2

Forma Nr. 2 aiškinamasis raštas biudžeto 1 priedas

Forma Nr. 2 aiškinamasis raštas biudžeto 2 priedas

Forma Nr. 2 aiškinamasis raštas 2 formų

2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys

III ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2019-09-30.

II ketvirtis

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mok. dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2019-06-30 d. ataskaita Forma Nr1

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019-06-30 d. ataskaita-41

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019-06-30 d. ataskaita-5101 rem.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019-06-30 d. ataskaita-5101

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019-06-30 d. ataskaita-7301

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019-06-30 d. ataskaita-7302

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2019-06-30 Nr. LIN_K_7101_06

Mokėtinų ir gautinų sumų 2019-06-30 ataskaita

I ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019-03-31 ataskaita Nr. LIN_K_41_03

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019-03-31 ataskaita Nr. LIN_K_5101_1_03

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019-03-31 ataskaita Nr. LIN_K_5101_03

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019-03-31 ataskaita Nr. LIN_K_7302_03

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019-03-31 d. ataskaitos aiškinamasis raštas Linelis

Mokėtinų ir gautinų sumų 2019-03-31 ataskaita Nr. 4 forma

Forma Nr1

2019 m. kovo mėn. 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys

[/toggle]

[toggle title=”2018 m. finansinės ataskaitos “]

IV ketvirtis

2018 m. Finansinių ataskaitų rinkinys.

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo 2018 m. gruodžio 31 d, ataskaitų aiškinamasis raštas

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo 2018 m. gruodžio mėn. 31 d. ataskaitų rinkinys

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2018-12-31 ataskaita

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2018 metų IV ketvirtį 2019-01-03 Nr. 6.10-3-1

Mokėtinų ir gautinų sumų 2018-12-31 ataskaita

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2018-12-31 ataskaita

III ketvirtis

2018 m. III ketvirčio ataskaitų rinkinys ir aiškinamasis raštas

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms investuoti 2018-09-30 ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018-09-30 ataskaitos ir aiškinamasis raštas

Mokėtinų ir gautinų sumų 2018-09-30 ataskaita

 

II ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2018-06-30 ataskaita

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2018-06 mėn.

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2018 m. II ketvirtį 2018-07-02

Mokėtinų ir gautinų sumų 2018-06-30 ataskaita

II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

I ketvirtis

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2018-03-31 ketvirtinė

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018-03-31 duomenis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. kovo 31 d. ataskaitos aiškinamasis raštas

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018-03-31 ataskaita Nr.41-1

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018-03-31 ataskaita Nr.5101-2

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018-03-31 ataskaita Nr.5101-3

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018-03-31 ataskaita Nr.7302-6

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018-03-31 ataskaita. Nr. 7101-4

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018-03-31 ataskaita. Nr. 7301-5df

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2018 metų I ketvirtį

Mokėtinų ir gautinų sumų 2018-03-31 ataskaita 2018-04-31 Nr. 6-10-43

[/toggle]

[toggle title=”2017 m. finansinės ataskaitos “]

IV ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017-12-31 ataskaita. 2017-12-31 Nr. 12-1

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017-12-31 ataskaita. 2017-12-31 Nr. 12-3

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017-12-31 ataskaita. 2017-12-31 Nr. 12-4

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017-12-31 ataskaita 2017-12-31 Nr. 12-5

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017-12-31 ataskaita. 2017-12-31 Nr. 12-6

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017-12-31 ataskaita. 2017-12-31 Nr. 12-7

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017-12-31 ataskaita. 2017-12-31 Nr. 12-8

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017-12-31 ataskaita. 2017-12-31 Nr. 12-9

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017-12-31 ataskaita. 2017-12-31 Nr. 12-10

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017-12-31 ataskaitos aiškinamasis raštas

2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017-12-31 duomenis

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2017-12-31 duomenis

Pinigų srautų ataskaita pagal 2017-12-31 duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017-12-31 duomenis

 

III ketvirtis

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2017-09-30 ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo pagal 2017-09-30 duomenis aiškinamasis raštas ir sąmatų vykdymo ataskaitos

Finansinės būklės ataskaitos pagal 2017-09-30 duomenis ir aiškinamasis raštas

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2017 metų III ketvirtį

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2017-09-30

II ketvirtis

2017 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltiniį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017-06-30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017-06-30 d. duomenis

Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. birželio 30 d. ataskaita (bendra)

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programos finansuoti 2017 m. birželio 30 d. ataskaita Forma Nr. 1 (7101 lėšos)

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programos finansuoti 2017 m. birželio 30 d. ataskaita Forma Nr. 1 (7109)

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programos finansuoti 2017 m. birželio 30 d. ataskaita Forma Nr. 1 (7301)

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programos finansuoti 2017 m. birželio 30 d. ataskaita forma Nr. 1 (7302)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. birželio 30 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. birželio 30 d. ataskaita 1

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. birželio 30 d. ataskaita 2

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. birželio 30 d. ataskaita 3

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. birželio 30 d. ataskaita 4

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. birželio 30 d. ataskaita 5

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. birželio 30 d. ataskaita 6

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. birželio 30 d. ataskaita 7

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. birželio 30 d. ataskaitos aiškinamasis raštas

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. biudžeto 30 d.

I ketvirtis

Finansinės ataskaitos 2017 m. I ketvirtis

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2017m kovo 31 d. ataskaita 

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo 2017 m. kovo 31 d. ataiskaitos

Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. kovo 31 d. ataskaita

[/toggle]

[toggle title=”2016 m. finansinės ataskaitos “]

Informacija apie Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programos (SPEC) lėšų panaudojimą 2016 metais

IV ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaitos aiškinamasis raštas

Mokėtinų gautinų sumų 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaita

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaita

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. gruodžio 31 d. (investicijų programa)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaita (dotacija minimalios algos kėlimui)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaita (spec.)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaita (mk.)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaita (sb.)

2016 m. informacija pagal veiklos segmentus

2016 metų finansinių ataskaitų rinkiniio aiškinamasis raštas

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiais per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumų likučiai

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m.gruodžio 31 d. duomenis

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per aaskaitinį laikotarpį

Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) nacionaline ir užsienio valiutomis

Informacija apie išankstinius apmokėjimus

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

Informacija apie per vienus metus gautinas sumas

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pinigų srautų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

III ketvirtis

2016 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio iškinamasis raštas 2016 m. spalio 31 d.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumų likučiai

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Biudžeto išlaidų vykdymo 2016 m. rugsėjo 30 d. ataskaitos aiškinamasis raštas

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (sb.)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (mk.)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (spec.)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (dotacija minimalios algos kėlimui)

Investicijų 2016 m. 3 ketv. statistinė ataskaita KS-02 (ketvirtinė)

Mokėtinų ir gautinų sumų 2016 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

Biudžetinių įstagų pajamų įmokų įbiudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2016 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 2016 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

II ketvirtis

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2016-06-30 ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016-06-30 ataskaitos aiškinamasis raštas

Mokėtinų ir gautinų sumų 2016-06-30 ataskaita (bendra)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016-06-30 ataskaita (MK.)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016-06-30 ataskaita (SAV.)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016-06-30 ataskaita (SPEC.)

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 2016-06-30 ataskaita

Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. II ketvirčio

I ketvirtis

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 2016 m. kovo 31 d. ataskaita

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2016 m. kovo 31 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. kovo 31 d. ataskaitos aiškinamasis raštas

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. kovo 31 d. ataskaita (sb.)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. kovo 31 d. ataskaita (mk.)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. kovo 31 d. ataskaita (spec.)

Mokėtinų ir gautinų sumų 2016 m. kovo 31 d. ataskaita

Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. I ketvirčio

[/toggle]

[toggle title=”2015 m. finansinės ataskaitos “]

2015 m. gruodžio 31 d. Finansinių atskaitų rinkinys 

Apskaitos politika

Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Finanansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumų likučiai

Finansinės būklės ataskaita pagal 2015-12-31 duomenis

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2015-12-31 duomenis

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Informacija apie išankstinius apmokėjimus

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pinigų srautų ataskaita pagal 2015-12-31 duomenis

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015-12-31 duomenis

I ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. kovo 31 d. ataskaita (spec.)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 . kovo 31 d. ataskaita (mk.)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. kovo 31 d. ataskaita (sb.)

Finansinės nuomos lizingo ir pirkimo išimokėtinai įsipareigojimų 2015 m. kovo 31d. ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų 2015 m. kovo 31 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. kovo 31 d. ataskaitos aiškinamasis raštas

Finansinių ataskaitų rinkinys 2015 m. kovo 31 d.

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2015 m. kovo 31 d. ataskaita

II ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. birželio 30 d. ataskaita (mk.)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. birželio 30 d. ataskaita (sb.)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. birželio 30 d. ataskaita (spec.)

Finansinės nuomos lizingo ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 2015 m. birželio 30 d. ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų 2015 m. birželio 30 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. birželio 30 d. ataskaitos aiškinamasis raštas

Biudžetinių įstaigų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitu lėšų skiriamų programoms finansuoti 2015 m. birželio 30 d. ataskaita

Finansinių ataskaitų rinkinys 2015 m. birželio 30 d.

III ketvirtis

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies 2015 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. rugsėjo 30 d. ataskaitos aiškinamasis raštas

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (mk.)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (sb.)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (spec.)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. rugsėjo 30 d. ataskaita dotacija minimalios algos kėlimui

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. rugsėjo 30 d. ataskaita investicijų programa

Finansinės ataskaitos 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenys

Finansinės nuomos lizingo ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 2015 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

Mokėtinų ir galutinių sumų 2015 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

IV ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. gruodžio 31 d. ataskaitos aiškinamasis raštas

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (valstybinių funkcijų vykdymo programa)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (miesto vystymosi programa)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (spec.lėšos)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (investicijų programa)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (biudžetas)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (savivaldybės finansuojamų įstaigų dotacija minimalios algos kėlimui)

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (biudžetas)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (spec.lėšos)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (valstybinių funkcijų programa)

[/toggle]

[toggle title=”2014 m. finansinės ataskaitos “]

I ketvirtis

20-ojo VSAFAS Finansavimo sumos

Aiškinamasis raštas 2014 m

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

II ketvirtis

20 ojo VSAFAS finansavimo sumos

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

III ketvirtis

20 ojo VSAFAS finansavimo sumos

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

IV ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Aiškinamasis raštas 1 dalis

Aiškinamasis raštas 2 dalis

VSAFAS 1

VSAFAS 2

[/toggle]

 

 

 


Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą