Telefonas: (8-37) 312335 El. paštas: darzelis_linelis@inbox.lt
Meninis ugdymasKristina Ramansevičienė – meninio ugdymo mokytoja  (muzika), tel: 8-37-312125, el. paštas: muzika@kaunolinelis.lt. 

Darbo laikas:
I – V 8.00 – 12.48 val. (pietų pertrauka 11.30-12.00).

I -III 14.30-17.30 val.

Tikslas  – ugdyti vaikų meninės raiškos gebėjimus naudojant doc. L. Navickienės emocinio imitavimo metodą

Uždaviniai:

  1. Lavinti vaikų muzikinę klausą , kūrybinę vaizduotę, improvizuojant, komponuojant, kuriant
  2. Ugdyti individualius vaiko gebėjimus
  3. Formuoti poreikį muzikinei ir emocinei raiškai

Muzikinės veiklos formos: dainavimas, muzikos klausymasis; grojimas muzikos instrumentais; ritmika-šokiai rateliai; kūrybinės užduotys/improvizavimas; didaktiniai muzikiniai žaidimai

DSC02320

Regina Kitavičienė – dailės pedagogė, tel. 8-37-312125; el. paštas : dailė@kaunolinelis.lt

I – III  8-14.30val.

Tikslas – lavinti vaikų dailės gebėjimus kartu su įstaigos pedagogais sukurtose mokymo/si aplinkose.

Uždaviniai:

  1. Skatinti vaikus išbandyti įvairias meninės raiškos priemones, technikas, atsižvelgiant į vaikų amžių ir individualias galimybes.
  2. Lavinti vaikų smulkiąją motoriką dailės priemonių pagalba, žadinti vaizduotę, kūrybiškumą, skatinti pažinimą.
  3. Bendradarbiauti su įstaigos pedagogais ir specialistais, rengiant šventes, projektus bei kuriant mokymo/si aplinkas įstaigoje.

Metodai: ugdymas menu, ugdymas mene, žaidimai, pokalbis, diskusija, refleksija, dr. A. Tamušauskaitės adaptuotas doc. L. Navickienės „Emocinio imitavimo“ metodas, meno terapija.