Telefonas: +370 37 312 335
El. paštas: darzelis_linelis@inbox.lt Adresas: Savanorių pr. 236A, Kaunas
VadovaiDirektorė 

Dr. Asta Tamušauskaitė                                            

 

Darbo funkcijos: darželio veiklos organizavimas, strategijos ruošimas ir bendruomenės telkimas įgyvendinimui, stebėjimas, analizavimas, darželio veiklos ir ugdymo rezultatų vertinimas. Veikimas įstaigos vardu esant santykiams su kitais asmenimis , įstaigos priežiūros, plėtros ir nuostatuose nurodytų tikslų ir funkcijų įgyvendinimo užtikrinimas.

Kvalifikaciniai reikalavimai:  aukštasis išsilavinimas, pedagogo kvalifikacija, turėti ne mažiau 3 metų darbo stažą, mokėti užsienio kalbą ir dirbti kompiuteriu.

El. paštas darzelis_linelis@inbox.lt

direktore@kaunolinelis.lt

tel / faks .: +370 37-312335

CV Tamušauskaitė Asta 2024-04

Direktorės pavaduotoja ugdymui 
Gražina Išarienė

Darbo funkcijos:  ikimokyklinio ugdymo programos rengimas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymas, ugdymo proceso stebėsena, vertinimas, metodinės veiklos organizavimas ir koordinavimas,  ugdymo naujovių diegimas, pedagoginio personalo darbo grafikų rengimas ir kt.

Kvalifikaciniai reikalavimai:  aukštasis pedagoginis išsilavinimas, praktinio darbo patirtis, įstaigos specifikos  žinojimas, mokėjimas naudotis informacinėmis technologijomis.

tel / faks .: +370 37-312125

mob.tel. +370 68358231
El. paštas darzelis_linelis@inbox.lt

ugdymas@kaunolinelis.lt

Vadybinė kvalifikacinė kategorija – antra

CV

Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams
Daiva Jocienė

Darbo funkcijos: materialiai atsakingas asmuo prekių – materialinių vertybių apskaitos tvarkymas, vadovavimas techniniam personalui, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos, elektros saugos reikalavimų vykdymas,  pastato ir patalpų priežiūros vykdymas, viešųjų pirkimų dokumentų tvarkymas.

Kvalifikaciniai reikalavimai: ne žemesnis kaip specialusis vidurinis ar aukštesnysis išsilavinimas, darbų saugos, civilinės, priešgaisrinės saugos, viešųjų pirkimų įstatymų žinojimas, mokėjimas naudotis informacinėmis technologijomis.tel / faks .: +370 37-312335

mob.tel. +370 68358192
El. paštas ukis@kaunolinelis.lt

CV