Telefonas: (8-37) 312 335
El. paštas: darzelis_linelis@inbox.lt Adresas: Savanorių pr. 236A, Kaunas
Tėvų (globėjų) prašymų registravimasNuo 2016 m. sausio 1 dienos pakeista vaikų priėmimo į Kauno m. savivaldybės įsteigtas biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarka. Pagal naują tvarką, iki kiekvienų metų birželio 1 d. yra sudaromas vaikų, priimamų į švietimo įstaigos grupes nuo tų metų rugsėjo 1 dienos, sąrašas.
Sudarant priimamų vaikų sąrašą, laikomasi eiliškumo pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo Savivaldybės duomenų bazėje datą ir laiką principo.
Pirmiausia į eilę įtraukiami vaikai, turintys pirmenybę, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią švietimo įstaigą. Toliau eilė sudaroma taip: į eilę įtraukiama po vieną vaiką, turintį pirmenybę (įvaikintiems 1,5–6 metų vaikams; vaikams, pasiūlytiems Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus; vaikams, kuriems nustatytas neįgalumas ar žymūs vystymosi sutrikimai (pateikiama PPT rekomendacija ar gydytojų konsultacinės komisijos išvada); vaikams iš socialiai remtinų šeimų; vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų.) ir vaiką, neturintį pirmenybės. Toliau eilės sudarymas kartojamas tokia pačia tvarka.

Priėmimo-tvarka-2016-01-01

Priėmimas ir konsultacijos dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes vyksta kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 val. – 16.00 val. Atsakinga raštvedė Loreta Gotautienė.

Tel. 8 683 58197 arba (8 37) 312125.

Vaiko registravimui reikalingi dokumentai: vaiko gimimo liudijimas (kopija), vaiko ir vieno jo tėvų (globėjų) deklaruotos  gyvenamosios vietos pažymą (gyvenamoji vieta turi būti Kauno miesto savivaldybėje.)

Informacija apie laisvas vietas įstaigoje žr. http://darzeliai.kaunas.lt